Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 71 common:people_all_forms

Освітня програма

Date: 10 жовтня 2018 о 17:54, Refreshed 23 жовтня 2022 о 20:40

Освітня  програма

Бросківського закладу загальної середньої освіти

Саф’янівської сільської ради

Ізмаїльського району

Одеської області

на 2022/2023 н.р.

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної

ради закладу

Протокол № 7

від «10 червня» 2022р.

Голова педагогічної ради

_________________

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення закладу та засіб його реалізації………………

Розділ 2. Опис «моделі» випускника закладу ……………………

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу ……………………

Розділ 4. Освітня програма закладу та її обґрунтування …………………………..

4.1. Освітня програма початкової освіти ………………………………………

4.2. Освітня програма базової середньої освіти Нової української школи ………

4.3. Освітня програма базової середньої освіти……………………………………

4.4. Освітня програма 10-11 класів (профільна освіта)……………………………

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій ……………………………………………………………

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми ………………..

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми ……………..

Розділ 1 Призначення закладу та засіб його реалізації

Призначення закладу полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

 Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння здобувачами обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та поза навчальної діяльності;

· надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми закладу здійснюється через три рівні освіти:

  •  початкова освіта тривалістю чотири роки;
  • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
  • профільна середня освіта тривалістю два роки.

Розділ 2 Опис "моделі" випускника закладу

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

·прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави; · є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

·свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

·мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3 Цілі та задачі освітнього процесу закладу

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі села, району, області . Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед закладом поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу .

Розділ 4 Освітня програма закладу та її обґрунтування

4.1. Освітня програма початкової освіти

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

 9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями, які забезпечують формування всіх ключових компетентностей.

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273;

  У програмах визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; - творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів всіх ключових компетентностей. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій; інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання впочатковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.

Нормативно-правове забезпечення:

  • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87;

Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. 1-2 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. 3-4 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Типова освітня програма

 розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. 1-2 клас,

 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

Типовий навчальний план для 1-2 класів початкової школи

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

1 кл.

2 кл.

Разом

            Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

9

10

19

Українська мова та література

Навчання грамоті

7

Українська мова

7

Читання

Іноземна мова (англійська мова)

2

3

Математична

4

4

8

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

6

Технологічна

1

1

3

Інформатична

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

Фізкультурна

3

3

6

Усього

22

24

46

            Варіантний  складник

Індивідуальні консультації

1

1

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

23

25

48

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження  учня

20/700

22/770

42/1470

                     Індивідуальний  навчальний план з адаптацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до пізнавальних можливостей дитини) з ученицею 2- Б класу Шахрай Ксенією Ігорівною за Типовою освітньою програмою за ред. О.Я. Савченко 1-2 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

2 кл

Інваріантний складник

Мовно-літературна

6

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

3

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

1

Інформативна

1

Мистецька

Образ. мист.

1

Муз. мист.

1

Фізкультурна*

2

Усього

17+2

Варіативний складник

Корекційно-розвиткове заняття

2

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Розвиток мовлення

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

24

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

24

Типова освітня програма

 розроблена під керівництвом О.Я.Савченко. 3-4 клас,

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Типовий навчальний план для 3-4класів початкової школи

Назва  освітньої галузі

                                        Класи

Кількість годин на тиждень

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

20

Українська мова та література

7

7

Іноземна мова  (англійська мова)

3

3

Математична

5

5

10

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

6

Технологічна

1

1

4

Інформатична

1

1

Мистецька

 Музичне мистецтво

1

1

4

 Образотворче    мистецтво

1

1

Фізкультурна*

3

3

6

Усього

25

25

50

Варіативний складник

Індивідуальні  консультації

1

1

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

26

52

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

46/1610

 

Індивідуальний  навчальний план з адаптацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до пізнавальних можливостей дитини) з учнем 3- А класу Яценком Валентином Максимовичем  за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я.Савченко. 3-4 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

3 кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

5

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

5

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

1

Інформативна

1

Мистецька

Образ. мист.

1

Муз. мист.

1

Фізкультурна*

2

Усього

18+2

Варіативний складник

Корекційно-розвиткове заняття

1

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Соціально-побутове орієнтування

1

Розвиток мовлення

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

25

  Індивідуальний  навчальний план з адаптацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до пізнавальних можливостей дитини) з учнем 3- Б класу Хорошиловим Ігором Олеговичем  за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я.Савченко. 3-4 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

3 кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

5

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

1

Інформативна

1

Мистецька

Образ. мист.

1

Муз. мист.

1

Фізкультурна*

3

Усього

17+3

Варіативний складник

Корекційно-розвиткове заняття

2

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Соціально-побутове орієнтування

1

Розвиток мовлення

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

25

Індивідуальний навчальний план за формою педагогічного патронажу з учнем 4-А  класу Арнаут Владиславом Сергійовичем  за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. 3-4 клас, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

4 кл

Разом

            Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

Українська мова та література

4

Іноземна мова

-

Математична

2

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

Інформатична

Мистецька

1

Фізкультурна

1

Усього

10

            Варіантний  складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Загальнорічна кількість навчальних годин

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження  учня

     Індивідуальний  навчальний план з адаптацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до пізнавальних можливостей дитини) з учнем 4- А класу Щербиною Олександром Олександровичем за Типовою освітньою програмою за ред. О.Я.Савченко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

4кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

6

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

5

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

1

Інформативна

1

Мистецька

Образ. мист.

1

Муз. мист.

1

Фізкультурна*

2

Усього

19+2

Варіативний складник

Корекційно-розвиткові заняття

1

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Соціально-побутове орієнтування

1

Розвиток мовлення

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

25

Індивідуальний  навчальний план з модифікацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до можливостей дитини)з учнем 4-Б класу Янсоном Богданом Миколайовичем за Типовою освітньою програмою за ред. О.Я.Савченко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

4кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

6

Іншомовна (англійська мова)

2

Математична

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

2

Технологічна

1

Інформативна

1

Мистецька

Образ. мист.

1

Муз. мист.

1

Фізкультурна*

2

Усього

18+2

Варіативний складник

Корекційно-розвиткові заняття

1

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Соціально-побутове орієнтування

1

Розвиток мовлення

2

Загальнорічна кількість навчальних годин

25

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

25

4.2. Освітня програма базової середньої освіти Нової української школи

Освітня  діяльність у 5-х класах здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898. Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів навчання учнів є освітня програма Бросківського закладу загальної середньої освіти.

Зберігаючи наступність із початковою школою забезпечуємо подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формуємо здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Вимоги до результатів навчання учнів 5-х класів визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.

 Для кожної освітньої галузі визначено:

мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти;

компетентнісний потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень та базові знання;

обов’язкові результати навчання учнів;

рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за циклами навчання (5—6, 7—9 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-6 класах

Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою (5-6 класи) згідно з типовим планом наведено в Таблиці 1.

Нормативно-правове забезпечення:

  • Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою,  затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021року № 235.

Таблиця  1 до

                                                                                     Типової освітньої програми

                                                                           для 5-9 класів закладів   загальної середньої освіти  

Загальний обсяг навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою

Назва освітньої галузі

Кількість годин на тиждень та рік

Навчальне навантаження

5 клас

6 клас

рекомендоване

мінімальне

максимальне

рекомендоване

мінімальне

максимальне

Мовно

літературна

на тиждень

11

10

13

11

10

13

на рік

385

350

455

385

350

455

Математична

на тиждень

5

4

6

5

4

6

на рік

175

140

210

175

140

210

Природнича

на тиждень

2

1,5

3

4

2

5

на рік

70

52,5

105

140

70

175

Соціальна і здоров’язбере жувальна

на тиждень

1,5

1

3

1,5

1

3

на рік

52,5

35

105

52,5

35

105

Громадянська та історична

на тиждень

1

1

2

2

1,5

3

на рік

35

35

70

70

52,5

105

Технологічна

на тиждень

2

1

3

2

1

3

на рік

70

35

105

70

35

105

Інформатична

на тиждень

1,5

1

2

1,5

1

2

на рік

52,5

35

70

52,5

35

70

Мистецька

на тиждень

2

1

3

2

1

3

на рік

70

35

105

70

35

105

Фізична культура

на тиждень

3

3

3

3

3

3

на рік

105

105

105

105

105

105

Усього

на тиждень

29

32

на рік

1015

1120

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

на тиждень

2

2

на рік

70

70

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи

на тиждень

31

34

на рік

1085

1190

Гранично допустиме річне навантаження учнів

на тиждень

28

31

на рік

980

1085

Освітня галузь

Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

Рекомендована кількість

годин на тиждень у класах

5

6

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1,5

1,5

Іноземна мова (англійська мова)

3,5

3,5

Друга іноземна мова

-

-

Математична

Математика

5

5

Алгебра

-

-

Геометрія

-

-

Природнича

Інтегрований курс

«Пізнаємо природу»

2

2

Біологія

-

-

Географія

-

2

Фізика

-

-

Хімія

-

-

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Інтегрований курс

«Здоров’я, безпека та добробут»

1

1

Етика

0,5

0,5

Підприємництво і фінансова грамотність

-

-

   Громадянська та історична

Вступ до історії України та

громадянської освіти

1

Історія України.

Всесвітня історія

2

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта

Правознавство

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

  Фізична культура

Фізична культура

3

3

Разом (без фізичної культури + фізична

культура)

26

+ 3

29

+ 3

Додаткові години для вивчення предметів

освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

Всього (без фізичної культури + фізична

культура; без урахування поділу класів на групи)

28

+ 3

31

+ 3

Робочий навчальний план для 5 класів розроблено за Типовою освітньою програмою для 5-6 класів, затвердженою наказом МОН основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021р.

Освітня галузь

 

Орієнтовний перелік предметів

та галузевих інтегрованих

курсів

Рекомендована кількість

годин на тиждень у класах

5кл.

Мовно-літературна

Українська мова

3

Українська література

1

Зарубіжна

Література

1,5

Іноземна мова (англійська мова)

2,5

Друга іноземна мова

-

Математична

Математика

4

Алгебра

-

Геометрія

-

Природнича

Інтегрований курс

«Пізнаємо природу»

2

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Інтегрований курс

«Здоров’я, безпека та добробут»

1

Етика

0,5

Підприємництво і фінансова грамотність

-

-

Громадянська та історична

Вступ до історії України та

громадянської освіти

1

Історія України.

Всесвітня історія

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська

Освіта

Правознавство

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

2

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізична культура

Фізична культура

2

Усього

22+ 3

Корекційно-розвиткові заняття

2

Соціально-побутове орієнтування

1

Розвиток мовлення

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

29

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

29

Індивідуальний  навчальний план з модифікацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до можливостей дитини) з ученицею 5-Б  класу Бойченко Вікторією Володимирівною за Типовою освітньою програмою для 5-6 класів, затвердженою наказом МОН № 235 від 19.02.2021р.

4.3. Освітня програма базової середньої освіти

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською . Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості;

забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії учасників освітнього процесу та організації всіх видів навчальної діяльності;

становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток критичного мислення та впевненості в собі;

формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту;

створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри, без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу;

утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими;

формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його
історико-культурного надбання і традицій, державної мови;

плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, визначає: загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів. рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 6-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 4795 годин/навчальний рік:

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний план закладу, який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Варіативна складова використана на:

· збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, які використовуються на вивчення тем передбачених навчальною програмою академічного рівня

· запровадження курсів за вибором, що розширює  обрану навчальним закладом світоглядне спрямування (етика).

·проведення групових та індивідуальних занять, консультацій, що проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань учнів, за навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України. Під час розподілу варіативної складової навчального плану враховано гранично допустиме навантаження на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховувались. .

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріальнотехнічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Типову освітню програму для 6-9 класів укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська)", «Зарубіжна література». В межах галузі «Суспільствознавство» у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 6-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Нормативно-правове забезпечення:

  • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;

                                                                                                   Таблиця 1

 

                                                                               до освітньої програми

наказ МОН України від 20.04.2018 № 405

Навчальний  план       типової       освітньої     програми закладів загальної середньої освіти II ступеня Бросківського закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання на 2022- 2023 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Варіативна складова

Етика

1

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

27,5

28

28,5

Факультативи:

Практикум з українського правопису української мови для 8 класу

1

Індивідуальні та групові заняття

Українська мова

-

-

Математика

1

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Таблиця 1.1

                                                     до освітньої програми

                                                                        наказ МОН України від 20.04.2018 № 405

 

Індивідуальний  навчальний план з модифікацією в умовах інклюзивного навчання(спрощення навчальної програми до можливостей дитини) з учнем 6-го класу Веліксар Максимом Івановичем

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

6 кл.

Мови і літератури

Українська мова

3,5